This is alternative content.

eureka linh trường

chứng chỉ tin học

phần mềm bán hàng miễn phí

Các hàm Excel cơ bản thường được sử dụng trong công việc kế toán:
Cập nhật: 15:30 01/12/2012

1. Hàm tìm kiếm

 - Công thức: Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup])

                      Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy,X).

 - Tác dụng: Hàm Vlookup là hàm trả về giá trị dò tìm theo cột đưa từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò tìm một cách chính xác. X=1 là dò tìm một cách tương đối.

Thông thường X=0 được mặc định trong tìm kiếm. Trong các công thức kế toán, hàm này thường dùng để tìm kiếm và trả về tên hàng, mã hàng, đơn vị tính trong kế toán kho. tìm kiếm giá vốn, giá bán trong kế toán doanh thu, hoặc cũng có thể tìm kiếm các thông số về khách hàng, người mua...trong kế toán phần hành công nợ...2. Hàm điều kiện

    -  Công thức:  = If(logical_test,[value_if_true],[value_if_false])

                            = If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2)

    -  Công dụng:  Hàm trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng, Hàm trả về giá trị 2 nếu điều kiện sai.

     Hàm IF thường được sử dụng khi lập các bảng lương thưởng cho cán bộ công nhân viên, tính thuế thu nhập cá nhân và thưởng doanh số cho nhân viên kinh doanh...
3. Hàm tính tổng có điều kiện:

    -  Công thức:   = Sumif(range,criteria,[sum_range])

                             = Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng)

    -  Công dụng:  Hàm này trả về giá trị tính tổng của các ô trong vùng cần tính thoả mãn một điều kiện đưa vào.

       Hàm Sumif thường dùng trong các nghiệp vụ kết chuyển cuối tháng trong Nhật ký chung, làm các bảng tổng hợp Nhập xuất tồn, bảng tổng hợp công nợ, bảng cân đối số phát sinh tháng, quý, năm...
4. Hàm nối:

- Công thức:   =  And( logical1,[logical2],…)

                        =  And(đối 1, đối 2,..).

      - Công dụng: Hàm này là phép VÀ, chỉ đúng khi tất cả các đối số có giá trị đúng. Các đối số là các hằng, biểu thức logic.

   Hàm AND dùng để nối các điều kiện lọc, dùng làm sổ và các mẫu biểu trong báo cáo quản trị nội bộ dùng trong phân tích, quản trị, kế toán nội bộ...

5. Hàm Or   

   -  Công thức:      =  Or( logical1,[logical2],…)

                               =  Or(đối 1, đối 2,..).

   -  Công dụng:    Hàm này là phép HOẶC, chỉ sai khi tất cả các đối số có giá trị sai.

    Hàm này ứng dụng trong việc đánh số thứ tự các phiếu trong các sổ cái, sỗ quỹ hay sổ đặc thù...

Các tin liên quan
  • Các hàm tính toán cơ bản trong Excel - Dùng cho dân kế toán (17/03/2014 22:26)
  • Lỗi thường gặp khi KKT qua mạng (11/02/2014 21:24)
  • Các phím tắt thường dùng khi sử dụng máy tính (25/07/2013 14:45)
  • Những phím tắt cơ bản trong Excel (17/03/2013 23:53)
  • Những điều cần biết khi sử dụng Laptop (31/12/2012 11:13)
  • Làm thế nào chuyển sang font chữ Unicode sử dụng Unikey trong Office Excel. (17/12/2012 18:48)
  • Những điểm mới của FAST 10.2 so với phiên bản cũ (10/11/2012 09:29)
  • Tỷ phú chơi siêu du thuyền tốn 12 tỷ/tuần (10/05/2012 03:23)
  • Những hòn đảo chật chội nhất thế giới (10/05/2012 03:22)
  • 10 loại máy bay nguy hiểm nhất thế giới (10/05/2012 03:22)