This is alternative content.

eureka linh trường

chứng chỉ tin học

phần mềm bán hàng miễn phí

Xử phạt làm mất hóa đơn?
Cập nhật: 08:45 18/07/2013

Khi xảy ra mất hóa đơn mua hàng bản gốc (liên 2) do hoàn cảnh khách quan như: Thiên tai, hỏa hoạn, bị mất cắp, thì tổ chức, cá nhân phải khai báo, lập biên bản về số hóa đơn bị mất, lý do mất có xác nhận của cơ quan thuế hoặc công an địa phương.

Tổng cục Thuế có hướng dẫn xử lý một số tình huống tổ chức, cá nhân làm mất hóa đơn mua hàng.

Theo đó, đối với trường hợp thiên tai, hỏa hoạn phải có xác nhận của cơ quan thuế; đối với trường hợp bị mất cắp phải có xác nhận của công an địa phương.

Hồ sơ liên quan đến hành vi làm mất hóa đơn bao gồm: Công văn, đơn của tổ chức, cá nhân về việc làm mất hóa đơn; Biên bản mất hóa đơn mua hàng; Bản sao hóa đơn mua hàng (liên 1) có xác nhận ký tên đóng dấu (nếu có) của bên bán hàng.

Khi tiếp nhận hồ sơ mất hóa đơn, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo số hóa đơn mua hàng không còn giá trị sử dụng và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi làm mất hóa đơn.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế địa phương căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế để xác định việc mất hóa đơn là lỗi thuộc bên mua hay bên bán, mất do nguyên nhân khách quan hay không để xử lý theo quy định.

Mức phạt cao nhất 50 triệu đồng

Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ đối với hành vi làm mất, cho, bán hóa đơn có quy định:

"1. Phạt tiền 500.000 đồng đối với hành vi làm mất liên 2 của mỗi số hóa đơn chưa sử dụng.

2. Phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên khác và liên 2 của mỗi số hóa đơn đã sử dụng.

3. Đối với hành vi cho, bán hóa đơn:

a) Trường hợp cho, bán hóa đơn phát hiện đã sử dụng thì tổ chức, cá nhân cho, bán hóa đơn bị xử phạt theo mức quy định tại khoản 4, khoản 8 Điều 14 Nghị định này.

b) Trường hợp cho bán hóa đơn chưa sử dụng thì tổ chức, cá nhân cho, bán hóa đơn bị xử phạt theo mức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

4. Mức phạt đối với các hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3 Điều này tối đa là 50.000.000 đồng.”

Các tin liên quan
  • Kê khai đối với chứng từ, hóa đơn bỏ sót (10/09/2017 15:15)
  • Quy định nộp thuế GTGT ngoại tỉnh cho công trình xây dựng. (28/05/2017 15:53)
  • Công văn về việc duy trì phương pháp thuế GTGT cho năm tài chính kế tiếp (24/05/2017 11:24)
  • Công văn về việc áp dụng phương pháp thuế GTGT (24/05/2017 11:13)
  • Đối tượng không chịu thuế GTGT (19/08/2016 21:23)
  • Nội dung mới trong dự thảo thông tư về thuế GTGT 2016 (17/05/2016 20:19)
  • Hướng dẫn kê khai hóa đơn bỏ sót và hóa đơn điều chỉnh (15/05/2016 18:58)
  • Quy định về xử lý mất hóa đơn liên 1 (25/04/2016 09:28)
  • Kê khai, nộp thuế GTGT đối với sp xuất tiêu dùng nội bộ (16/09/2015 02:03)
  • Điều kiện áp dụng thuế suất 0% thuế GTGT đối với vận tải quốc tế (07/09/2015 01:29)