This is alternative content.

phần mềm quản lý bán hàng

nap the garena nap so garena nap the lien minh huyen thoai nap the fifa online 3 nap the zing nap zing xu nap xu zing nap zing xu bang the viettel nap zing xu bang the vina nap zing xu bang the mobi nap the zingspeed nap the gunny nap the zing tinh trong thien ha

Xử phạt làm mất hóa đơn?
Cập nhật: 08:45 18/07/2013

Khi xảy ra mất hóa đơn mua hàng bản gốc (liên 2) do hoàn cảnh khách quan như: Thiên tai, hỏa hoạn, bị mất cắp, thì tổ chức, cá nhân phải khai báo, lập biên bản về số hóa đơn bị mất, lý do mất có xác nhận của cơ quan thuế hoặc công an địa phương.

Tổng cục Thuế có hướng dẫn xử lý một số tình huống tổ chức, cá nhân làm mất hóa đơn mua hàng.

Theo đó, đối với trường hợp thiên tai, hỏa hoạn phải có xác nhận của cơ quan thuế; đối với trường hợp bị mất cắp phải có xác nhận của công an địa phương.

Hồ sơ liên quan đến hành vi làm mất hóa đơn bao gồm: Công văn, đơn của tổ chức, cá nhân về việc làm mất hóa đơn; Biên bản mất hóa đơn mua hàng; Bản sao hóa đơn mua hàng (liên 1) có xác nhận ký tên đóng dấu (nếu có) của bên bán hàng.

Khi tiếp nhận hồ sơ mất hóa đơn, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo số hóa đơn mua hàng không còn giá trị sử dụng và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi làm mất hóa đơn.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế địa phương căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế để xác định việc mất hóa đơn là lỗi thuộc bên mua hay bên bán, mất do nguyên nhân khách quan hay không để xử lý theo quy định.

Mức phạt cao nhất 50 triệu đồng

Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ đối với hành vi làm mất, cho, bán hóa đơn có quy định:

"1. Phạt tiền 500.000 đồng đối với hành vi làm mất liên 2 của mỗi số hóa đơn chưa sử dụng.

2. Phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên khác và liên 2 của mỗi số hóa đơn đã sử dụng.

3. Đối với hành vi cho, bán hóa đơn:

a) Trường hợp cho, bán hóa đơn phát hiện đã sử dụng thì tổ chức, cá nhân cho, bán hóa đơn bị xử phạt theo mức quy định tại khoản 4, khoản 8 Điều 14 Nghị định này.

b) Trường hợp cho bán hóa đơn chưa sử dụng thì tổ chức, cá nhân cho, bán hóa đơn bị xử phạt theo mức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

4. Mức phạt đối với các hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3 Điều này tối đa là 50.000.000 đồng.”

Các tin liên quan
  • Khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý ? (23/10/2014 23:01)
  • Cá nhân làm hợp đồng thời vụ cho doanh nghiệp thì có được cấp hóa đơn nhân công ? (23/10/2014 22:59)
  • Viết hóa đơn trong trường hợp bán hàng giảm giá, khuyến mại, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi (17/09/2014 15:28)
  • TT 119 sửa đổi bổ sung về điều kiện khấu trừ thuế trong việc mua trả chậm trả góp và thanh toán qua ngân hàng: (11/09/2014 10:09)
  • Khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT (08/08/2014 14:13)
  • Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp (04/06/2014 16:48)
  • Kể từ ngày 01/03/2014 không sử dụng hóa đơn xuất khẩu khi xuất khẩu hàng hóa (20/04/2014 14:27)
  • Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (19/11/2013 21:56)
  • Tình huống về xử phạt vi phạm hóa đơn (22/09/2013 10:14)
  • Sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo... (17/09/2013 21:49)