This is alternative content.

eureka linh trường

chứng chỉ tin học

phần mềm bán hàng miễn phí

Tổ chức sắp xếp và lưu trữ chứng từ
Cập nhật: 13:53 18/10/2013
   Đối với mỗi Doanh nghiệp, kế toán sẽ có cách sắp xếp lưu giữ chứng từ kế toán khác nhau sao cho  phù hợp với nội dung mục đích của đơn vị mình. Với kinh nghiệm  làm quyết toán thuế cho các DN, Kế toán AMOD, xin được chia sẻ một vài lưu ý nhỏ cho các bạn kế toán trong việc sắp xếp và lưu trữ hoá đơn chứng từ kế toán.

1. Kẹp theo bộ chứng từ:

Về nguyên tắc, sắp xếp chứng từ thường theo dòng tiền thể hiện qua các phiếu: Phiếu thu, Phiếu Chi, GBN. GBC hoặc Sổ phụ NH…

   -  Phiếu thu: Được đi kèm với hóa đơn, PXK, Biên Nhận…

   - Phiếu chi: Được đi kèm với hóa đơn, PNK,  Đề nghị thanh toán (nếu có), Bảng lương, các đề nghị, quyết đinh…

  Phiếu thu, Phiếu chi thường đánh số thứ tự theo ngày tháng phát sinh rồi kẹp các hóa đơn và chứng từ liên quan vào sau, phiêu thu chi thường áp dụng chủ yếu đối với các nghiệp vụ thanh toán dưới 20 triệu.

(Lưu ý: Các phiếu Thu, Chi, Hóa đơn cần kiểm tra chữ ký và dấu trước khi lưu)

 - Giấy báo nợ, giấy báo có: Thường được sắp xếp với cac chứng từ ngân hàng khác (Sổ phụ, sao kê, UNC..). Thường thì nó sẽ đi chung với bộ hồ sơ khi phát sinh khoản thu theo hợp đồng hoặc theo nhiều giai đoạn.

2. Kẹp theo bộ tờ khai:

   -  Hóa đơn đầu ra, đầu vào nên xếp theo thứ tự đã khai trên tờ khai hàng tháng để sau này phục vụ cho việc kiểm tra

   - Kẹp hóa đơn theo từng tháng tương ứng với tờ khai mỗi tháng

  (Lưu ý rằng:  Hóa đơn thường xuất hiện nhiều lần, thế nên giải pháp những hóa đơn nào giá trị lớn mà có HĐ cũng như các giai đoạn thanh toán thi chúng ta phải Photo để phục vụ cho việc lưu trữ chứng từ)

3. Lưu trữ các báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế

- Đi kèm theo chứng từ của năm nào là báo cáo của năm đó.

  Tờ khai kê thuế GTGT hàng tháng, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Xuất Nhập Khẩu, Môn Bài, Tiêu thụ đặc Biệt, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý

- Giấy nộp tiền vào NSNN ( các khoản thuế phát sinh và tiền phạt (nếu có))

- Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN, hoàn thuế kèm theo của từng năm

4. Lưu trữ sổ sách theo năm

- Sổ nhật ký chung

- Sổ cái các tài khoản phát sinh

- Sổ chi tiết

- Sổ quỹ tiền mặt

- Sổ tiền gửi ngân hàng

- Sổ chi tiết, Sổ tổng hợp công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng

- Sổ chi tiết, Sổ tổng hợp công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp

- Biên bản xác nhận công nợ của từng đối tượng (nếu có) cuối năm.

- Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng.

- Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định

- Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ

- Sổ khấu hao tài sản cố định

- Sổ khấu hao công cụ dụng cụ

- Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư

- Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho

- Toàn bộ chứng từ đã nhập đều phải in ra ký (đầy đủ chữ ký).

   Lưu ý: số thứ tự các phiếu phải được đánh và sắp xếp tuần tự theo số tăng dần không ngắt quãng, nhảy số.

5. Sắp xếp, lưu trữ các hợp đồng kinh tế

- Sắp xếp đầy đủ theo tuần tự từng hợp đồng đầu vào/ đầu ra:

- Kiểm tra các biên bản, giấy tờ của từng hợp đồng nếu có: Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng..

- Hồ sơ về lao động: Hợp đồng lao động, bảng lương, phải có chữ ký đầy đủ, xác nhận nộp bảo hiểm…

- Sắp xếp các HĐ theo bộ để tiện cho việc quản lý và theo dõi

6.  Hồ sơ pháp lý

- Giấy đăng ký KD, BB góp vốn...

- Các công văn đến/đi liên quan đến cơ quan thuế

- Các quyết định bổ nhiệm, Ủy quyền…

Các tin liên quan
  • Căn cứ trả lương, thưởng tại doanh nghiệp (27/11/2016 19:42)
  • Công việc của Kế toán tài sản cố định (02/01/2016 02:41)
  • Công việc của nhân viên xuất nhập khẩu (07/09/2015 20:14)
  • Mô tả công việc kế toán nhà hàng (07/09/2015 20:10)
  • Mô tả công việc Kế toán công nợ (07/09/2015 02:53)
  • Một số lưu ý khi làm kế toán trên Excel (10/08/2015 02:32)
  • Những đức tính, kỹ năng cần thiết của người làm kế toán (19/06/2015 19:53)
  • Tổng hợp các phím tắt trong Word (19/11/2014 22:16)
  • Kế toán đối với loại hình Công ty du lịch (04/10/2014 09:54)
  • Lưu ý mua bán hàng hóa khi chưa được cấp giấy phép kinh doanh (17/09/2014 15:35)