TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

Tầm nhìn

Trở thành Công ty hàng đầu trong việc phát triển các dự án  đào tạo về ngành nghề(Kế toán, thuế, kiểm toán…)  về kỹ năng quản lý, và kỹ năng phát triển tư duy con người…
chien-luoc-amod

Định hướng phát triển công ty đến năm 2018

–    Mở  rộng các lĩnh vực đào tạo, dịch vụ của mình trên phạm vi miền bắc
–    Thúc đẩy việc liên kết, hợp tác với các tổ chức đa ngành nghề hoạt động trong cùng lĩnh vực, và các tổ chức giáo dục và nhà trường..
–     Chiếm lĩnh thị phần trong lĩnh vực đào tạo, dịch vụ…

Sứ mệnh

–    Đem lại lợi ích cao nhất cho quý khách hàng, các cổ đông và cán bộ công nhân viên Công ty.
–   Tạo công ăn việc làm và góp phần vào việc phát triển nền kinh tế…

Giá trị cốt lõi

Để đạt mục tiêu đó, AMOD cam kết sẽ thực hiện các chính sách:

–  Tạo niềm tin và uy tín đối với khách  hàng.

–  Luôn suy nghĩ và hành động một cách trung thực vì lợi ích khách hàng.

–  Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất với tính chuyên nghiệp cao.

–  Đối với cổ đông, duy trì sự phát triển của Công ty theo hướng bền vững, quản lý Công ty minh bạch và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

–  Sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trên nguyên tắc bình đẳng , trung thực đôi bên cùng có lợi.

–  Phấn đấu xây dựng một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững

–  Tạo một môi trường làm việc tốt nhất mà ở đó mọi người đều làm việc hăng say, được đối xử công bằng , được tôn trọng và được quan tâm đến mọi mặt trong đời sống.