Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Miễn, giảm thuế TNDN năm 2021
[caption id="attachment_2158" align="alignright" width="225"] Giảm 30% thuế TNDN năm 2021[/caption] Chính phủ vừa ban hành Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn chính sách miễn, giảm thuế TNDN nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Theo đó, hướng dẫn chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: Đối tượng áp dụng Việc giảm thuế TNDN quy định tại Điều này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi chung là ... Xem chi tiết »
Thuế GTGT, TNCN cho thuê tài sản
Cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu dưới 100 triệu/năm không phải nộp thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 Từ ngày 01/01/2022, Thông tư 100/2021/TT-BTC quy định cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu dưới 100 triệu/năm không phải nộp thuế GTGT, TNCN. Cụ thể, cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản ... Xem chi tiết »
Hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ các nội dung?
- Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài). Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua, người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì hóa đơn điện tử có chữ ký số, ký điện tử của người bán ... Xem chi tiết »
17 trường hợp được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân
Căn cứ vào Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 2014 thì 17 trường hợp nêu sau sẽ được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với ... Xem chi tiết »
Kê khai đối với chứng từ, hóa đơn bỏ sót
Trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Theo ông Nguyễn Đình Đức (TP. Hà Nội) tham khảo Luật số 31/2013/QH13 quy định trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, ... Xem chi tiết »
Dự thảo về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018
Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo đó, đề cập cụ thể đến 08 đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Điều 11). Điều 11. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/012018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì tiếp tục sử dụng HĐ ĐT có ... Xem chi tiết »
Chấp nhận hóa đơn ghi thiếu địa chỉ
     BỘ TÀI CHÍNH                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TỔNG CỤC THUẾ                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------                                                     ... Xem chi tiết »
thủ tục chính mà doanh nghiệp cần phải làm khi thay đổi trụ sở kinh doanh
Những thủ tục chính mà doanh nghiệp cần phải làm khi thay đổi trụ sở kinh doanh sang quận khác trong cùng một địa bàn tỉnh (thành phố) 1. Đối với sở kế hoạch và đầu tư - Doanh nghiệp cần chuẩn bị và nộp những giấy tờ sau: + Biên bản họp bàn về việc thay đổi trụ sở kinh doanh + Quyết đinh về việc thay đổi đăng ký kinh doanh +  Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh + Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc) 2. Với cơ quan thuế Doanh nghiệp cần nộp tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu ... Xem chi tiết »
các hình thức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đặc biệt... thì sẽ được hưởng ưu đãi về Thuế thu nhập doanh nghiệp. Có các hình thức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: 1. Ưu đãi về thuế suất –   Với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu ... Xem chi tiết »
các loại thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của các hộ kinh doanh cá thể
Đối với hoạt động cho thuê nhà của các hộ kinh doanh cá thể cần phải đóng những loại thuế nào? Mức thuế suất, tỷ lệ đóng đối với từng loại thuế ra sao?Sau đây KẾ TOÁN AMOD xin đưa ra các loại thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của các hộ kinh doanh cá thể và thuế suất của từng loại. 1. Nếu tổng số tiền cho thuê nhà < 100 triệu / Năm Theo Điều 4 Thông tư 92/2015 TT-BTC ngày 15tháng 06 năm 2015 quy định: “ b) Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì mức ... Xem chi tiết »