Hỗ trợ trực tuyến

Thuế TNCN

Cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu dưới 100 triệu/năm không phải nộp thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Từ ngày 01/01/2022, Thông tư 100/2021/TT-BTC quy định cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu dưới 100 triệu/năm không phải nộp thuế GTGT, TNCN.

Cụ thể, cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN.

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

Hiện nay, phương pháp tính thuế đối với trường hợp này được quy định như sau:

Cá nhân cho thuê tài sản không phát sinh doanh thu đủ 12 tháng trong năm dương lịch (bao gồm cả trường hợp có nhiều hợp đồng cho thuê) thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân cho thuê tài sản không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN là doanh thu tính thuế TNCN của một năm dương lịch (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế phát sinh cho thuê tài sản.

Thông tư 100/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Thẻ: