Hỗ trợ trực tuyến

Thuế GTGT, TNCN cho thuê tài sản
Cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu dưới 100 triệu/năm không phải nộp thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 Từ ngày 01/01/2022, Thông tư 100/2021/TT-BTC quy định cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu dưới 100 triệu/năm không phải nộp thuế GTGT, TNCN. Cụ thể, cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản ... Xem chi tiết »
Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc không thanh tra doanh nghiệp một năm quá một lần
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 20/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của Chính phủ. Theo tinh thần đó, các bộ, ngành ... Xem chi tiết »
TT 300/2016 về sửa đổi mục lục NSNN
Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.  Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý như sau: (i) Bổ sung tiểu mục 2862: Lệ phí môn bài mức 1 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 3.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 1.000.000 đồng/năm. (ii) Bổ sung tiểu mục 2863: Lệ phí môn bài mức 2 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 2.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải ... Xem chi tiết »
TT 35/2016 về an toàn, bảo mật cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM --------            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------                 Số: 35/2016/TT-NHNN                               Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ         QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN, BẢO MẬT CHO VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRÊN INTERNET   Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số ... Xem chi tiết »
Cách tính tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật 106
Từ ngày 01/07/2016 khi luật sửa đổi số 106/2016/QH13 có hiệu lực. Cùng với một số nội dung thay đổi về chính sách thuế và quản lý thuế thì mức phạt chậm nộp thuế cũng được tính theo tỷ lệ mới. Tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 quy định: Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế ... Xem chi tiết »
Công văn 3420/TCT-TNCN ngày 01/8/2016 của Tổng cục Thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3420/TCT-TNCN V/v Cấp MST người phụ thuộc. Hà Nội, Ngày  01  tháng  08  năm  2016   Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên. Trả lời công văn số 1888/CT-KK ngày 29/6/2016 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về việc vướng mắc cấp mã số thuế người phụ thuộc (MST NPT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Về cấp mã số thuế người phụ thuộc là con trên 15 tuổi - Tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ... Xem chi tiết »
TT 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế
Ngày 28/6/2016 Bộ Tài chính  ra TT 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Theo đó, Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về các nội dung sau: - Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế. - Chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh. - Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức. - Trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế. Các doanh nghiệp (DN) thành lập và hoạt động theo Luật DN thực hiện đăng ... Xem chi tiết »
Những điều cơ bản về luật lao động dân kế toán phải biết
Tổng hợp 7 luật liên quan đến thử việc, mức lương, bảo hiểm, chế độ thai sản rất cơ bản mà dân kế toán phải nắm vững và vận dụng trong công việc. Biết luật lao động giúp chúng ta bảo vệ quyền lợi cho bản thân và nhận những phúc lợi mà chúng ta có quyền nhận được. 1. Tiền lương trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng 85% lương chính thức Tại Điều 28 Bộ luật Lao động 2012 quy định rất cụ thể: “Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên ... Xem chi tiết »