Hỗ trợ trực tuyến

Lập hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ 43/2022/QH15
Cục Thuế TP Hà Nội:  HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 NGÀY 11/01/2022 Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có chính sách miễn, giảm thuế: “Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một ... Xem chi tiết »
Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
Theo Điều 5 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính “ Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT…” 1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền ... Xem chi tiết »
Đối tượng không chịu thuế GTGT
Theo Điều 4 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính Đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm: 1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu ... Xem chi tiết »
Công văn 2283/TCT-CS lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng vào khu chế xuất
BỘ TÀI CHÍNH                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------                                                                                                                           --------------- Số: 2283/TCT-CS V/v lập hóa đơn                       ... Xem chi tiết »
Công văn 999/TXNK-CST hoàn thuế nhập khẩu hàng hóa tái xuất quá thời hạn 365 ngày 2016
TỔNG CỤC HẢI QUAN                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU                                                                        Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc ----------               ... Xem chi tiết »
Đã chi hơn 26,8 nghìn tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT
Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, tính đến 22/3, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã chi 26.805 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Số tiền hoàn thuế còn dư gần 22,2 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, tính đến ngày 22/3/2016, KBNN đã chi 26.805 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT, trong đó chi hoàn trong năm 2015 từ dự toán 2016 ứng trước là 7.556 tỷ đồng; chi hoàn cho các quyết định ban hành năm 2015 chuyển sang 2016 để chi là 7.118 tỷ đồng và hoàn cho các quyết định ban hành năm ... Xem chi tiết »
Đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế
Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế Điều 3 TT 119/2014/TT-BTC . Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng như sau: Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau: “3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu ... Xem chi tiết »
Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, TNCN theo tỷ lệ % trên Doanh thu đối với cá nhân kinh doanh (TT 92/2015/TT-BTC)
PHỤ LỤC SỐ 01 DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TÍNH THUẾ GTGT, THUẾ TNCN THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) STT Danh mục ngành nghề Tỷ lệ % tính thuế GTGT Thuế suất thuế TNCN 1. Phân phối, cung cấp hàng hoá 1% 0,5% - Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng).     2. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu     - Dịch vụ lưu trú gồm: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú ngắn ... Xem chi tiết »
Hàng hóa, dịch vụ hưởng thuế suất thuế GTGT 0%
Thuế suất thuế GTGT 0% 1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều 9, Chương II, Thông tư 219/2013/TT-BTC. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu ... Xem chi tiết »
Kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng mẫu
Trường hợp nhận hàng mẫu (không phải thanh toán) từ nhà cung cấp, sau đó xuất hàng mẫu cho khách hàng (không thu tiền của khách hàng) thì đầu ra có phải kê khai, nộp thuế GTGT? Đầu vào có được khấu trừ hay không? Trả lời: Căn cứ điểm 2.4 khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định về sử dụng hóa đơn chứng từ: “2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu…đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương ... Xem chi tiết »