Hỗ trợ trực tuyến

Miễn, giảm thuế TNDN năm 2021
[caption id="attachment_2158" align="alignright" width="225"] Giảm 30% thuế TNDN năm 2021[/caption] Chính phủ vừa ban hành Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn chính sách miễn, giảm thuế TNDN nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Theo đó, hướng dẫn chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: Đối tượng áp dụng Việc giảm thuế TNDN quy định tại Điều này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi chung là ... Xem chi tiết »
các hình thức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đặc biệt... thì sẽ được hưởng ưu đãi về Thuế thu nhập doanh nghiệp. Có các hình thức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: 1. Ưu đãi về thuế suất –   Với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu ... Xem chi tiết »
CV số 2392/TCT – CS về việc xác định thời điểm áp dụng ưu đãi Thuế suất thuế TNDN
   BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:    2392/TCT - CS V/v: Chính sách thuế TNDN Hà Nội, Ngày  01  tháng  06  năm  2016 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Tổng cục Thuế nhận được một số công văn của các đơn vị nêu vướng mắc về việc xác định thời điểm áp dụng ưu đãi Thuế suất thuế TNDN ưu đãi đối với trường hợp kỳ tính thuế đầu tiên Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh ... Xem chi tiết »
Hóa đơn bán lẻ có được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính thuế TNDN?
Hóa đơn bán lẻ có được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính thuế TNDN? Trả lời: Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh được phân ra làm hai trường hợp: Trường hợp 1: Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu năm dưới 100 triệu đồng. Theo khoản 25, điều 4 thông tư 219/2013/TT- BTC, cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu năm dưới 100 triệu đồng thuộc đối tượng không phải nộp thuế GTGT. Cơ quan thuế không cấp hóa đơn cho những đối tượng này. Theo ... Xem chi tiết »
Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC)như sau: Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng ... Xem chi tiết »