Hỗ trợ trực tuyến

Chính sách mới có hiệu lực từ đầu tháng 4/2016
Từ ngày 11 - 20/4/2016, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật là: 1. Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân Theo Thông tư 11/2016/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 20/4), việc xử lý, duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD của Công an cấp huyện trước khi chuyển lên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội quy định như sau: - Tại thành phố, thị xã: + Trường hợp cấp, đổi thẻ CCCD: 1,5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận ... Xem chi tiết »
Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 59/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động; Căn ... Xem chi tiết »
09 Chính sách mới về bảo hiểm có hiệu lực 01/01/2016
Sau đây là 09 chính sách mới về bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực trong tháng 01/2016: 1. Chế độ thai sản đối với nam Từ ngày 01/01/2016, Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: - 05 ngày làm việc với trường hợp sinh thường; - 07 ngày làm việc với trường hợp sinh phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; - Trường hợp sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên cứ thêm mỗi con thì nghỉ thêm 3 ngày ... Xem chi tiết »
Quy định mới về tăng lương từ năm 2016
Quy định mới về tăng lương từ năm 2016 Trong năm 2016, nhiều quy định mới về tăng lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau: 1. Tăng lương tối thiểu vùng Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp từ ngày 01/01/2016 như sau: - Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với Nghị định 103/2014/NĐ-CP ). - Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng so với Nghị định 103). - Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng so với Nghị định 103). - Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng so với ... Xem chi tiết »