Hỗ trợ trực tuyến

Hóa đơn xuất khẩu
Công ty của em trong tháng 5/2015 có xuất hàng sang Trung Quốc, theo quy định hiện hành là không cần xuất hóa đơn nhưng bộ phận viết hóa đơn đã xuất và chuyển liên 2 cho khách hàng. Bây giờ khi khai báo thuế tháng em có kê khai trong tờ khai thuế GTGT và có phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đó không?  Hội tư vấn thuế trả lời như sau: Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1/9/2014 quy định: Tại khoản 7 Điều 3 sửa đổi Điều kiện ... Xem chi tiết »
Điều kiện áp dụng thuế suất 0% thuế GTGT đối với vận tải quốc tế
Công ty tôi là đơn vị kinh doanh vận tải, từ năm 2015 có mở thêm chặng vận tải quốc tế bằng đường biển, vậy xin hỏi Công ty tôi tôi phải đáp ứng những điều kiện nào để được áp dụng thuế suất 0% thuế GTGT đối với vận tải quốc tế? Vấn đề bạn hỏi, xin trả lời bạn như sau, tại điểm c, khoản 2, điều 9 thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính có quy định điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với vận tải quốc tế như sau: - Thứ ... Xem chi tiết »