Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Lập hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ 43/2022/QH15
Cục Thuế TP Hà Nội:  HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 NGÀY 11/01/2022 Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có chính sách miễn, giảm thuế: “Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một ... Xem chi tiết »
14 khoản chế độ và phúc lợi sau sẽ không tính đóng BHXH bắt buộc
Từ ngày 01/01/2018, thêm nhiều khoản tính đóng BHXH bắt buộc; tuy nhiên, 14 khoản chế độ và phúc lợi sau sẽ không tính đóng BHXH bắt buộc (hiện hành không tính đóng và sau ngày 01/01/2018 cũng không tính đóng): Tiền thưởng theo quy định tại điều 103 của Bộ luật lao động 2012 Tiền thưởng sáng kiến Tiền ăn giữa ca Tiền hỗ trợ xăng xe Tiền hỗ trợ điện thoại Tiền hỗ trợ đi lại Tiền hỗ trợ nhà ở Tiền hỗ trợ giữ trẻ Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ Tiền hỗ trợ khi người lao ... Xem chi tiết »
Nghị định Số 47/2016/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 47/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Chính phủ ban hành ... Xem chi tiết »
Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc không thanh tra doanh nghiệp một năm quá một lần
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 20/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của Chính phủ. Theo tinh thần đó, các bộ, ngành ... Xem chi tiết »
So sánh TT 133/2016 và QĐ 48/2006
So sánh TT 133/2016 và QĐ 48/2006 Từ ngày 01/01/2017 Thông tư số 133/2016/TT-BTC sẽ thay thế cho Quyết định 48/2016/QĐ-BTC. Để làm rõ điểm giống và khác nhau, Kế toán Amod xin giới thiệu một số điểm giống và khác nhau giữa 2 văn bản này để các bạn dễ hình dung 1.  Điểm giống nhau giữa TT số 133/2016/TT-BTC và QĐ 48/2006/QĐ-BTC Thông tư số 133/2016 và Quyết định 48/2006 đều áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với: -  Vốn điều lệ <10 tỷ -  Số lượng lao động bình quân trong năm: <300 người 2.  Sự khác nhau giữa TT số ... Xem chi tiết »
CV số 5276/BHXH-CSYT đối với thẻ BHYT hết hạn sử dụng
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- Số: 5276/BHXH-CSYT V/v đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016                                          Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân; - Trung tâm Giám định BHYT ... Xem chi tiết »
Các cách tính lương – hình thức trả lương trong Doanh nghiệp
Tiền lương là khoản tiền mà Doanh nghiệp trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Nhưng cần phải đảm bảo không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Doanh nghiệp có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán, có thể trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng sao cho phù hợp tính chất công việc của doanh nghiệp mình. Sau đây Kế Toán Amod sẽ hướng dẫn cách tính lương trong từng hình thức ... Xem chi tiết »
07 luật thuế có hiệu lực từ năm 2017
Từ ngày 01/01/2017, sẽ có 07 Luật bắt đầu có hiệu lực thi hành; nay KẾ TOÁN AMOD xin điểm qua một số điểm mới như sau: 1. Bãi bỏ nhiều ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016. Theo đó, ban hành Danh mục mới gồm 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thay vì 268 ngành, nghề như hiện nay. Như vậy, quy định mới đã bãi bỏ ... Xem chi tiết »
TT 300/2016 về sửa đổi mục lục NSNN
Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.  Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý như sau: (i) Bổ sung tiểu mục 2862: Lệ phí môn bài mức 1 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 3.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 1.000.000 đồng/năm. (ii) Bổ sung tiểu mục 2863: Lệ phí môn bài mức 2 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 2.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải ... Xem chi tiết »
Thông tư 176/2016/TT-BTC xử phạt vi phạm về hóa đơn
Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ tài Chính: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều Thông tư 10/2014/TT-BTC.   BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------              Số: 176/2016/TT-BTC                                     Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016     THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN ... Xem chi tiết »