Hỗ trợ trực tuyến

Công ty tôi là đơn vị kinh doanh vận tải, từ năm 2015 có mở thêm chặng vận tải quốc tế bằng đường biển, vậy xin hỏi Công ty tôi tôi phải đáp ứng những điều kiện nào để được áp dụng thuế suất 0% thuế GTGT đối với vận tải quốc tế?

Vấn đề bạn hỏi, xin trả lời bạn như sau, tại điểm c, khoản 2, điều 9 thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính có quy định điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với vận tải quốc tế như sau:

– Thứ nhất phải có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hoá giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả điểm đi và điểm đến ở nước ngoài theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Cơ sở kinh doanh vận tải quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về vận tải.

– Thứ hai phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Đối với trường hợp vận chuyển hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toán trực tiếp.”

Như vậy, để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hoạt động vận tải quốc tế thì doanh nghiệp bạn phải đáp ứng đủ 2 điều kiện nêu trên.

Thẻ:, ,