Hỗ trợ trực tuyến

Trường hợp nhận hàng mẫu (không phải thanh toán) từ nhà cung cấp, sau đó xuất hàng mẫu cho khách hàng (không thu tiền của khách hàng) thì đầu ra có phải kê khai, nộp thuế GTGT? Đầu vào có được khấu trừ hay không?

Trả lời:

Căn cứ điểm 2.4 khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định về sử dụng hóa đơn chứng từ:

“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu…đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

  1. a)  Đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng hóa khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT”

Theo quy định trên, trường hợp Công ty nhận hàng mẫu không phải thanh toán sau đó xuất cho khách hàng không thu tiền thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ hàng mẫu không thu tiền. Do quy định trên hóa đơn không có giá và thuế GTGT vì vậy công ty không phải kê khai thuế GTGT đầu ra và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trường hợp trên hóa đơn hàng mẫu không thu tiền có ghi giá và thuế GTGT là không đúng quy định.

Theo VTCA

Thẻ:,