Hỗ trợ trực tuyến

điều kiện để một hóa đơn là hóa đơn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ
Những điều kiện để một hóa đơn là hóa đơn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ. 1.Hóa đơn chứng từ hợp pháp: - Hóa đơn do Bộ tài chính (Tổng cục thế) phát hành và được cơ quan thuế cung cấp cho các cơ sở kinh doanh. - Hóa đơn do các cơ sở kinh doanh tự in theo mẫu quy định và đã được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng. - Hóa đơn đã được doanh nghiệp làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn, nếu chưa thông báo phát hành hóa đơn mà vẫn sử dụng hóa đơn thì đó là bất ... Xem chi tiết »
hóa đơn điện tử và những điểm khác biệt với hóa đơn truyền thống
Hóa đơn điện tử là gì, chúng có lợi ích như thế nào và để sử dụng hóa đơn điện tử cần có những điều kiện nào? Hóa đơn điện tử có gì khác so với hóa đơn giấy? Bài viết này Kế toán Amod sẽ giải đáp thắc mắc này của các bạn, những chú ý về hóa đơn điện tử và những điểm khác biệt với hóa đơn truyền thống. 1. Hóa đơn điện tử là gì? Theo khoản 1 điều 3 thông tư 32/2011/TT-BTC: Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, ... Xem chi tiết »
Thông tư 176/2016/TT-BTC xử phạt vi phạm về hóa đơn
Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ tài Chính: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều Thông tư 10/2014/TT-BTC.   BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------              Số: 176/2016/TT-BTC                                     Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016     THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN ... Xem chi tiết »