Hỗ trợ trực tuyến

Hàng hóa, dịch vụ hưởng thuế suất thuế GTGT 0%
Thuế suất thuế GTGT 0% 1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều 9, Chương II, Thông tư 219/2013/TT-BTC. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu ... Xem chi tiết »
Điều kiện áp dụng thuế suất 0% thuế GTGT đối với vận tải quốc tế
Công ty tôi là đơn vị kinh doanh vận tải, từ năm 2015 có mở thêm chặng vận tải quốc tế bằng đường biển, vậy xin hỏi Công ty tôi tôi phải đáp ứng những điều kiện nào để được áp dụng thuế suất 0% thuế GTGT đối với vận tải quốc tế? Vấn đề bạn hỏi, xin trả lời bạn như sau, tại điểm c, khoản 2, điều 9 thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính có quy định điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với vận tải quốc tế như sau: - Thứ ... Xem chi tiết »