Hỗ trợ trực tuyến

Tổng hợp các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH

Sau đây là tổng hợp các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH theoThông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

CÁC KHOẢN TÍNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC KHOẢN KHÔNG TÍNH ĐÓNG BHXH
Tiền lương Phụ cấp lương

(là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ)

Khoản chế độ và phúc lợi
Phụ cấp chức vụ, chức danh Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến.
Phụ cấp trách nhiệm Tiền ăn giữa ca
Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ
Phụ cấp thâm niên Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Phụ cấp khu vực Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác
Phụ cấp lưu động
Phụ cấp thu hút
Các phụ cấp có tính chất tương tự

Lưu ý:   Nội dung trên được áp dụng từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2017.

(Theo thư viện pháp luật)

Thẻ: