Hỗ trợ trực tuyến

Ngày nay khi nền kinh tế hội nhập trong khu vực và quốc tế, yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp là giảm thiểu những công đoạn thừa, cơ cấu bộ máy tối ưu để hoạt động hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của xã hội cũng như tạo nền móng cho một sự cạnh tranh sòng phẳng. Một trong những bộ máy đóng vai trò là mạch máu trong hoạt động của doanh nghiệp đó chính là bộ máy tài chính – kế toán. Với một hệ thống kế toán chặt chẽ, hệ thống tài chính ổn định là nền tảng cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Xây dựng được hệ thống kế toán tài chính tốt giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược của tổ chức, nó bao gồm việc cung cấp thông tin để hỗ trợ cho việc sản xuất các sản phẩm với chi phí thấp(nguyên liệu, nhân công, khấu hao…), hỗ trợ cho việc kinh doanh (phân loại khách hàng, hàng hóa tiêu thụ…), hỗ trợ cho công tác tài chính(nguồn vay, lãi suất …) hỗ trợ cho việc quản trị (Thiết lập Báo cáo phân tích dòng tiền, doanh thu, lợi nhuận…) và quan trọng là tạo cho hệ thống luôn hoạt động nhịp nhàng trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp cho dù nhân sự có thể thay đổi…

Để giúp các doanh nghiệp ổn định bộ máy kế toán, khắc phục điểm yếu và tiến tới hoạt động hiệu quả, giúp cho các nhà quản trị có số liệu và phân tích trước khi đưa ra những quyết định về kinh doanh, đầu tư…Kế toán Amod xin đưa ra gói giải pháp  “Xây dựng hệ thống kế toán doanh nghiệp ”

I.  Giai đoạn khảo sát

Các chuyên viên tư vấn thuế và kế toán Công ty Amod sẽ trực tiếp đến khảo sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp để hiểu hơn về cách thức vận hành, những cơ chế chính sách cũng như mong muốn của ban lãnh đạo công ty… Từ đó có kế hoạch làm việc chi tiết cũng như là cơ sở để lập bảng phí dịch vụ. Quá trình khảo sát càng chi tiết thì việc xây dựng quy trình kế toán càng chặt chẽ, giúp cho doanh nghiệp có thể yên tâm hoạt động với bộ máy kế toán của mình trong một thời gian dài đồng thời giúp cho việc hạn chế chi phí trong quá trình triển khai.

II. Nội dung công việc

1. Thiết lập hệ thống danh mục tài khoản phù hợp, danh mục khoản mục phí để tổng hợp, phân tích, so sánh từ đó đưa ra chính sách kiểm soát chi phí hiệu quả.

2. Xây dựng định khoản kế toán cho từng nghiệp vụ cụ thể phát sinh tại doanh nghiệp theo chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành.

3  Xây dựng hệ thống sổ sách, mẫu biểu và báo cáo tài chính, báo cáo quản trị

4  Xây dựng hệ thống phân tích các chỉ tiêu phục vụ cho việc lập kế hoạch tài chính, lập kế hoạch kinh doanh và nguồn vốn dự phòng…

5  Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán trên các phần mềm cơ bản (Fast, Misa…), phần mềm kế toán hệ thống với độ phúc tạp và cấu trúc các nghiệp vụ khó hơn…

6  Xây dựng hệ thống lưu trữ và bảo quản chứng từ, bảo quản số liệu kế toán…

7  Đào tạo thêm kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho nhân viên kế toán, hỗ trợ tư vấn các nghiệp vụ khi cần thiết….

images

Đặc biệt: Đào tạo hướng dẫn cho các bộ phận chức năng và nhân viên Công ty để hiểu rõ và có thể vận hành được hệ thống tài chính kế toán, bao gồm cả hệ thống các quy trình, biểu mẫu…. Chuyển giao và đưa vào vận hành hệ thống tài chính kế toán sau khi hoàn thành việc xây dựng và đào tạo hướng dẫn sử dụng.

8. Xây dựng quy chế tài chính kế toán nội bộ cho doanh nghiệp phù hợp với quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn trong các nội dung sau: Quy chế tiền lương, thưởng, hoa hồng bán hàng, điện thoại, ăn trưa, xăng xe, trang phục, công tác phí…

9. Xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ, quy trình thanh toán, bao gồm các quy trình sau:

–  Quy trình ký hợp đồng lao động với người lao động.

–  Quy trình ký hợp đồng mua hàng nhập khẩu, thanh toán phí dịch vụ nhập khẩu, giao nhận hàng hoá nhập khẩu, nhập kho hàng nhập khẩu.

–  Quy trình ký hợp đồng bán hàng, thu tiền đặt cọc và tiền bán hàng, xuất kho và giao hàng cho người mua.

–  Quy trình gia công chế biến gỗ nguyên liệu, quản lý nguyên liệu đầu vào và quản lý sản phẩm đầu ra.

–  Quy trình chi trả tiền lương, BHXH, thưởng, hoa hồng bán hàng, ăn trưa, xăng xe, điện thoại, trang phục cho người lao động.

–  Quy trình tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán công tác phí và các chi phí thường xuyên.

–  Quy trình quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ.

–  Quy trình ký và quản lý hợp đồng tín dụng và thanh toán gốc, lãi.

–  Quy trình quản lý công nợ.

–  Quy trình quản lý nhập xuất tồn.

Tất cả các quy trình đều có các Biểu mẫu kèm theo và bản Hướng dẫn thực hiện quy trình, hướng dẫn chi tiết rõ ràng, đảm bảo cho người chỉ có những kiến thức cơ bản và không có kinh nghiệm về tài chính kế toán chỉ cần tuân theo hướng dẫn và biểu mẫu là thực hiện được

III. Thời gian thực hiện và bàn giao

Sau khi hai bên ký Hợp đồng dịch vụ và nhận được lời đề nghị từ phía Quý Công ty. Thời gian cụ thể sẽ được thể hiện trong hợp đồng hoặc phụ lục kèm theo hợp đồng.

–  Hoàn thành việc xây dựng hệ thống: trong vòng từ 30-60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

–  Hướng dẫn, đào tạo và chuyển giao: 10 – 20 ngày kể từ ngày hệ thống được hoàn thành.

–  Giám sát và báo cáo tình hình tuân thủ: 3 tháng kể từ ngày chuyển giao hệ thống.

Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày chuyển giao hệ thống. Trong thời gian bảo hành, AMOD có trách nhiệm chỉnh sửa, cập nhật hệ thống cho phù hợp với các quy định mới của nhà nước về tài chính, kế toán và thuế và đào tạo, hướng dẫn về những sửa đổi, cập nhật…

Nếu có bất cứ vấn đề gì cần trao đổi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Mr Bùi Đức Tình          Mobile: 0986.256.218/0978.118.970            Email: amod.bdt@gmail.com

Tìm hiểu thêm:

 Dịch vụ kế toán nội bộ

–  Hoàn thiện báo cáo tài chính cuối năm

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO & GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP AMOD 

S 24/139, đường M Đình, P.M Đình 1, Q.Nam T Liêm, TP.Hà Ni

Tel:  0978.118.970     Mobile: 0986.256.218

Email:  amod.bdt@gmail.com       Website: http://dichvubaocaotaichinh.net

— Hãng chuyên ngành Tư vấn Kế toán – Thuế và các Dịch vụ Doanh nghiệp —

Thẻ: