Hỗ trợ trực tuyến

Thủ tục thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập
Quyết định thành lập công ty là một việc quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào, đặc biệt là những người mới khởi nghiệp. Sau quyết định quan trọng đó, chính là lúc các nhà đầu tư tiến hành các thủ tục pháp lý để thành lập Doanh nghiệp và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Để các Doanh nghiệp mới thành lập nắm bắt các thủ tục liên quan đến pháp luật thuế, tránh các sai sót, chậm trễ xảy ra KẾ TOÁN AMOD xin hướng một số thủ tục thuế đối với Doanh nghiệp mới thành ... Xem chi tiết »
Khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản
Theo Điều 8 Thông tư 92/2015/TT-BTC. Khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản Đối với trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế là cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với cá nhân; cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với tổ chức không phải là tổ chức kinh tế (cơ quan Nhà nước, tổ chức Đoàn thể, Hiệp hội, tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán, ...); ... Xem chi tiết »
Công văn 4943/TCT-KK hướng dẫn về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế
Ngày 23/11/2015, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 4943/TCT-KK hướng dẫn về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Đối với mẫu biểu hồ sơ khai bổ sung Điểm b, Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì hồ sơ khai bổ sung bao gồm: “- Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh; - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh ... Xem chi tiết »
Kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng mẫu
Trường hợp nhận hàng mẫu (không phải thanh toán) từ nhà cung cấp, sau đó xuất hàng mẫu cho khách hàng (không thu tiền của khách hàng) thì đầu ra có phải kê khai, nộp thuế GTGT? Đầu vào có được khấu trừ hay không? Trả lời: Căn cứ điểm 2.4 khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định về sử dụng hóa đơn chứng từ: “2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu…đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương ... Xem chi tiết »
Kê khai, nộp thuế GTGT đối với sp xuất tiêu dùng nội bộ
Một bạn có câu hỏi:  Công ty em làm về nội thất, trong tháng 8/2015 có xuất 05 cái bàn gỗ do đơn vị tự sản xuất dùng trang bị cho phòng kế toán làm việc, vậy em có phải kê khai, nộp thuế GTGT hay không?  + Tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 quy định về sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tại điểm b, c khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng ... Xem chi tiết »