Hỗ trợ trực tuyến

thủ tục chính mà doanh nghiệp cần phải làm khi thay đổi trụ sở kinh doanh
Những thủ tục chính mà doanh nghiệp cần phải làm khi thay đổi trụ sở kinh doanh sang quận khác trong cùng một địa bàn tỉnh (thành phố) 1. Đối với sở kế hoạch và đầu tư - Doanh nghiệp cần chuẩn bị và nộp những giấy tờ sau: + Biên bản họp bàn về việc thay đổi trụ sở kinh doanh + Quyết đinh về việc thay đổi đăng ký kinh doanh +  Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh + Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc) 2. Với cơ quan thuế Doanh nghiệp cần nộp tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu ... Xem chi tiết »
07 luật thuế có hiệu lực từ năm 2017
Từ ngày 01/01/2017, sẽ có 07 Luật bắt đầu có hiệu lực thi hành; nay KẾ TOÁN AMOD xin điểm qua một số điểm mới như sau: 1. Bãi bỏ nhiều ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016. Theo đó, ban hành Danh mục mới gồm 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thay vì 268 ngành, nghề như hiện nay. Như vậy, quy định mới đã bãi bỏ ... Xem chi tiết »
Công văn số : 36252/CT-HTr về kê khai nộp thuế đối với hàng khuyến mại
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------               Số: 36252/CT-HTr              V/v trả lời chính sách thuế                   Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014                            Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa Mã số thuế: 0100520429 Địa chỉ: số 20 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội       Trả lời công văn số ... Xem chi tiết »