Hỗ trợ trực tuyến

các loại thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của các hộ kinh doanh cá thể
Đối với hoạt động cho thuê nhà của các hộ kinh doanh cá thể cần phải đóng những loại thuế nào? Mức thuế suất, tỷ lệ đóng đối với từng loại thuế ra sao?Sau đây KẾ TOÁN AMOD xin đưa ra các loại thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của các hộ kinh doanh cá thể và thuế suất của từng loại. 1. Nếu tổng số tiền cho thuê nhà < 100 triệu / Năm Theo Điều 4 Thông tư 92/2015 TT-BTC ngày 15tháng 06 năm 2015 quy định: “ b) Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì mức ... Xem chi tiết »
các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân từ năm 2017
Thuế thu nhập cá nhân là một khoản thuế trực thu. Thu trực tiếp trên thu nhập của người lao động, có thể do người lao động tự đóng hoặc do tổ chức chi trả thu nhập đóng hộ. Tuy nhiên có một số khoản thu nhập được miễn thuế TNCN. Sau đây KẾ TOÁN AMOD xin được chia sẻ các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2017. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, các trường hợp được miễn thuế TNCN: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với ... Xem chi tiết »
Công văn số 1894/TCT-TNCN – Giải đáp vướng mắc về thuế TNCN
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số: 1894/ TCT-TNCN V/v đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế TNCN từ các hợp đồng dịch vụ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 05 năm 2017 Kính gửi cục Thuế Thành phố Hà Nội          Trả lời công văn 4219/CT-TNCN ngày 19/01/2017 của cục Thuế Thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân( TNCN) của Ông Trương Quốc Cần ( Ông ) từ các hợp đồng dịch vụ, Tổng cục Thuế có ý kiến ... Xem chi tiết »
16 khoản thu nhập được miễn thuế Thu Nhập Cá Nhân
Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BCT ngày 15/8/2013 và Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, KẾ TOÁN AMOD xin cập nhật danh sách 16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân và điều kiện được miễn thuế thu nhập cá nhân với các trường hợp này. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa các đối tượng “có quan hệ thân thiết”. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một ... Xem chi tiết »
Các trường hợp được hoàn thuế TNCN 2016
Các trường hợp được hoàn thuế TNCN 2016 1. Điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân -   Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế hoặc đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế hoặc trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. -   Cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế. -  Có đề nghị hoàn thuế. 2. Thủ tục để được hoàn thuế thu ... Xem chi tiết »
Danh sách 45 khoản phụ cấp, trợ cấp của người lao động nhưng không chịu thuế thu nhập cá nhân
45 KHOẢN PHỤ CẤP, TRỢ CẤP KHÔNG CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Danh sách 45 khoản phụ cấp, trợ cấp của người lao động nhưng không chịu thuế thu nhập cá nhân. (căn cứ vào Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) 1. Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công. Mức trợ cấp, phụ cấp được quy định cụ thể tại Nghị định 20/2015/NĐ-CP. 2. Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia ... Xem chi tiết »
21 khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế TNCN
Căn cứ vào Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC thì các khoản phụ cấp, trợ cấp sau không phải tính thuế thu nhập cá nhân: 1.  Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công. 2.  Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ. 3.  Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng ... Xem chi tiết »
Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, TNCN theo tỷ lệ % trên Doanh thu đối với cá nhân kinh doanh (TT 92/2015/TT-BTC)
PHỤ LỤC SỐ 01 DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TÍNH THUẾ GTGT, THUẾ TNCN THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) STT Danh mục ngành nghề Tỷ lệ % tính thuế GTGT Thuế suất thuế TNCN 1. Phân phối, cung cấp hàng hoá 1% 0,5% - Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng).     2. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu     - Dịch vụ lưu trú gồm: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú ngắn ... Xem chi tiết »
Khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản
Theo Điều 8 Thông tư 92/2015/TT-BTC. Khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản Đối với trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế là cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với cá nhân; cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với tổ chức không phải là tổ chức kinh tế (cơ quan Nhà nước, tổ chức Đoàn thể, Hiệp hội, tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán, ...); ... Xem chi tiết »
Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản
 Theo Điều TT 92/2015/TT-BTC  hướng dẫn phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản Nguyên tắc áp dụng a) Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ. Dịch vụ lưu trú không tính vào hoạt động cho thuê tài sản theo ... Xem chi tiết »